Đề kiểm tra môn Âm nhạc Học kỳ II Lớp 7 Đề số 1

Trảlời những câuhỏi saubằng cách khoanh tròn chữ A, B, C hoặc D (mỗi

câu chỉ cómột đáp án đúng).

Câu 1. Câu hát Giọtmưa long lanh trên những cánh hoa có trong bài hát nào?

A. Đicắt lúa C. Ca-chiu-sa

B. Khúc cabốn mùa D. Tiếng vegọi hè

Câu 2. Trong các quãng sau, quãng nào là quãng 4?

pdf5 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 2119 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Âm nhạc Học kỳ II Lớp 7 Đề số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ II, LỚP 7 
Đề 1 (Thời gian làm bài : 45 phút) 
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) 
Cấp độ tư duy cần đánh giá Nội dung kiến thức cần đánh giá 
Nhận biết Thông 
hiểu 
Vận dụng 
ở mức độ 
thấp 
Vận dụng 
ở mức độ 
cao 
Học hát Câu 1 Câu 8 Câu 9 
Nhạc lí Câu 2, 3 
Tập đọc nhạc Câu 5 Câu 4 Câu 10 
Âm nhạc thường thức Câu 6 Câu 7 
Tổng số câu hỏi 5 2 1 2 
Tổng số điểm 5 2 1 2 
Tỷ lệ 50% 20% 10% 20% 
B. NỘI DUNG ĐỀ 
I. Trắc nghiệm khách quan 
Trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ A, B, C hoặc D (mỗi 
câu chỉ có một đáp án đúng). 
Câu 1. Câu hát Giọt mưa long lanh trên những cánh hoa có trong bài hát nào? 
A. Đi cắt lúa C. Ca-chiu-sa 
B. Khúc ca bốn mùa D. Tiếng ve gọi hè 
Câu 2. Trong các quãng sau, quãng nào là quãng 4? 
Câu 3. Hai nốt Mi- Đô (Mi là nốt thấp, Đô là nốt cao) tạo thành quãng mấy? 
A. Quãng 4 C. Quãng 6 
B. Quãng 5 D. Quãng 7 
Câu 4. Đây là tiết tấu mở đầu của bài TĐN nào? 
 
A. TĐN số 6- Xuân về trên bản C. TĐN số 8- Chú chim nhỏ dễ thương 
B. TĐN số 7- Quê hương D. TĐN số 9- Trường làng tôi 
Câu 5. Bài TĐN nào viết ở nhịp ? 
 A. TĐN số 6- Xuân về trên bản C. TĐN số 8- Chú chim nhỏ dễ thương 
 B. TĐN số 7- Quê hương D. TĐN số 9- Trường làng tôi 
Câu 6. Bài hát Đường chúng ta đi là sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ nào? 
A. Hoàng Vân C. Đỗ Nhuận 
B. Hoàng Việt D. Huy Du 
Câu 7. Trong các bài hát dưới đây, bài nào thuộc thể loại hành khúc? 
A. Tiếng ve gọi hè C. Tiến quân ca (Quốc ca) 
B. Đi cắt lúa D. Khúc ca bốn mùa 
II. Tự luận 
 Hãy hoàn thành các bài tập sau đây. 
Câu 8. Chép lời bài hát Đi cắt lúa. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Câu 9. Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Tiếng ve gọi hè (viết dưới 50 chữ). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Câu 10. Trong những ô nhịp mở đầu của bài TĐN số 6- Xuân về trên bản còn 3 nốt 
nhạc viết sai trường độ. Em hãy sửa lại cho đúng rồi chép tất cả xuống khuông nhạc 
dưới. 
Đáp án 
1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1. Câu hát Giọt mưa long lanh trên những cánh hoa có trong bài hát nào? 
D. Tiếng ve gọi hè 
Câu 2. Trong các quãng sau, quãng nào là quãng 4? 
D. Rê- Son 
Câu 3. Hai nốt Mi- Đô (Mi là nốt thấp, Đô là nốt cao) tạo thành quãng mấy? 
 C. Quãng 6 
Câu 4. Đây là tiết tấu mở đầu của bài TĐN nào? 
 
B. TĐN số 7- Quê hương 
Câu 5. Bài TĐN nào viết ở nhịp ? 
C. TĐN số 8- Chú chim nhỏ dễ thương 
Câu 6. Bài hát Đường chúng ta đi là sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ nào? 
D. Huy Du 
Câu 7. Trong các bài hát dưới đây, bài nào thuộc thể loại hành khúc? 
C. Tiến quân ca (Quốc ca) 
2. Tự luận 
Câu 8. Chép lời bài hát Đi cắt lúa. 
Theo SGK Âm nhạc 7, trang 37. 
Câu 9. Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Tiếng ve gọi hè (viết dưới 50 chữ). 
HS viết nhiều cảm nhận khác nhau (về nội dung, sắc thái, tình cảm...), GV đánh giá 
tuỳ theo từng bài. 
Câu 10. Đáp án đúng là: 
Thang điểm 
1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1. Trả lời đúng được 1 điểm. 
Câu 2. Trả lời đúng được 1 điểm. 
Câu 3. Trả lời đúng được 1 điểm. 
Câu 4. Trả lời đúng được 1 điểm. 
Câu 5. Trả lời đúng được 1 điểm. 
Câu 6. Trả lời đúng được 1 điểm. 
Câu 7. Trả lời đúng được 1 điểm. 
2. Tự luận 
Câu 8. Hoàn thành được 1 điểm. 
Câu 9. Hoàn thành được 1 điểm. 
Câu 10. Hoàn thành được 1 điểm. 
Nhóm biên soạn: Hoàng Long - Hoàng Lân - Lê Anh Tuấn - Lê Minh Châu. 
Địa chỉ: Phòng Nghệ thuật - Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐT: 0912.206.222 

File đính kèm:

  • pdfII1 (10).pdf