Rút gọn các phân thức - Chu Quang Trung

1) Viết dạng tổng quát 2 tính chất cơ bản của phân thức

2) Dùng tính chất thứ hai của phân thức giải thích vì sao hai phân thức sau bằng nhau:

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Rút gọn các phân thức - Chu Quang Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
nhiÖt liÖt chµo mõng QUÝ thÇy c« gi¸o VÒ dù GIỜ Giáo viên: Chu Quang TrungKIỂM TRA BÀI CŨ2) Dùng tính chất thứ hai của phân thức giải thích vì sao hai phân thức sau bằng nhau:1) Viết dạng tổng quát 2 tính chất cơ bản của phân thức?1. Cho phân thức a. Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫub. Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chungBài tập: Rút gọn các phân thức sau:?2) Cho phân thức a. Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung của chúng.b. Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung. Nhận xét: Muốn rút gọn một phân thức đại số ta có thể:Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung. Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.Ví dụ 1:Rút gọn phân thức?3. Rút gọn phân thức Ví dụ 2:Rút gọn phân thức Chú ý: Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu.	(lưu ý tới tính chất A = – (– A))?4. Rút gọn phân thứcGiải:Bài Tập 8: (SGK/40)Trong tờ nháp của 1 học sinh có ghi một số phép rút gọn phân thức như sau:Theo em, câu nào đúng, câu nào sai? Em hãy giải thích.®óng®óngsaisaiSửa lại:Lưu ý: Khi tử và mẫu là đa thức, không được rút gọn các hạng tử cho nhau mà phải đưa về dạng tích rồi mới rút gọn.?Cách rút gọn phân thức có giống cách rút gọn phân số hay không?Cách rút gọn phân thức cũng giống như cách rút gọn phân số.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Đọc kỹ SGK, các nhận xét và chú ý khi rút gọn phân thức. Xem lại các bài tập đã giải trên lớp. Làm bài: 7, 9,10,11,12,13/ sgk -tr 40. Chuẩn bị bài tập tiết sau luyện tập.

File đính kèm:

  • pptRut gon phan thuc.ppt