Sự điều tiết trong tế bào prokaryote & eukaryote

I. Mở đầu

Nghiên cứu làm thế nào các gen tự điều tiết hoạt động đóng và mở trong tế bào.

Chu kỳ sinh trưởng của tế bào qua 4 giai đoạn:

+Giai đoạn G1: chuẩn bị quâ trnh tổng hợp DNA

+ Giai đoạn S: Tổng hợp DNA

+ Giai đoạn G2: Giai đoạn pha nghỉ

+ Giai đoạn M: Mitosis

 

ppt37 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1064 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sự điều tiết trong tế bào prokaryote & eukaryote, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên

File đính kèm:

  • pptsinh hoc phan tu.ppt
Bài giảng liên quan