Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 7: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số - Đỗ Đình Thuần

Nội dung bài học

1)Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.

Định nghĩa: (SGK)

* Chú ý 1: (SGK)

2) Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số

Tổng quát

* Chú ý 2: (SGK)

 

ppt8 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 7: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số - Đỗ Đình Thuần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
trường thcs Tây Đô 
bài giảng số học 6 
Giáo viên : Đỗ Đình Thuần tổ tự nhiên A 
Kiểm tra bài cũ 
Tính : 2+2+2+2+2= 
10 
Ta đã biết cách viết gọn một tổng của nhiều số hạng bằng nhau bằng phép nhân : a+a+a+a+a+a=a.6 
Vậy đối với phép nhân của nhiều thừa số bằng nhau a.a.a.a.a.a =? thì có viết gọn được hay không và viết như thế nào chúng ta đi vào nội dung bài học hôm nay 
 Tiết 12 : Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số 
Nội dung bài học 
1)Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. 
Định nghĩa: (SGK) 
VD1 : 2.2.2 = 
VD 2: a.a.a.a = 
Ta gọi , 
Là một luỹ thừa 
đọc là : a mũ bốn 
hoặc a luỹ thừa bốn, 
Hoặc luỹ thừa bậc bốn của a 
 Tiết 12 : Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số 
?1 Điền các số vào ô trống cho đúng 
Luỹ thừa 
Cơ số 
Số mũ 
Giá trị của luỹ thừa 
Để tính giá trị của 
Ta làm thế nào ? 
Tiết 12 : Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số 
Nội dung bài học 
1)Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. 
Định nghĩa: (SGK) 
* Chú ý 1: (SGK) 
2) Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số 
Tổng quát 
* Chú ý 2: (SGK) 
VD : Viết tích của hai luỹ thừa sau thành một luỹ thừa 
Giải : Ta có 
Tiết 12 : Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số 
?2 
Viết tích của hai luỹ thừa sau thành một luỹ thừa 
Để thực hiện bài toán ta phai làm như thế nào? 
Giải 
Ta có : 
Tiết 12 : Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số 
Bài tập 56(SGK) : Viết gọn các tích sau bằng cách dùng luỹ thừa 
a) 5.5.5.5.5.5 = 
B) 6.6.6.3.2 = 
C) 2.2.2.3.3 = 
D) 100.10.10 = 
Tiết 12 : Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số 
Nội dung bài học 
1)Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. 
Định nghĩa: (SGK) 
* Chú ý 1: (SGK) 
2) Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số 
Tổng quát 
* Chú ý 2: (SGK) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_7_luy_thua_voi_so_mu_tu.ppt
Bài giảng liên quan