Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 33: Ôn tập học kì I - Nguyễn Thanh Huyền

Câu hỏi Biểu thức A phải thoả mãn điều kiện gì để

 xác định ?

 - Tiết sau tiếp tục ôn tập học kì i

 tiếp tục ôn Lí thuyết và làm các bài tập số 97, 98, 100, 101 tr.19, 20 SBT.

Làm thêm các bài tập trong sách tham khảo

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 33: Ôn tập học kì I - Nguyễn Thanh Huyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Kiểm tra bài cũ: 
C âu 1: 
Khẳng định nào sau đõy sai ? 
A. 144 cú căn bậc hai số học là 12 . 
B. 144 cú hai căn bậc hai là 12 và -12 . 
C. Vỡ 144 là số dương nờn chỉ cú một căn bậc hai là 12 . 
D. -12 là một căn bậc hai của 144 . 
Kiểm tra bài cũ : 
Câu 2:G hép mỗi dòng của cột A với mỗi dòng của cột B để được kết quả đúng : 
A 
B 
1) x 2  0 với mọi 
a) x =  4 
2) xác định khi 
b) x  - 1 
3) = 
c) 2 a 2  b  
d)  x   
e) x  R 
Đáp án: 1-e ; 2-d ; 3-c 
đại số 9 
Tiết 33 
ôn tập học kì I 
GV soạn: nguyễn thanh huyền 
Trường thcs hưng thành 
) 
0 
vớia 
( 
a 
x 
0 
x 
a 
x 
2 
³ 
ợ 
ớ 
ỡ 
= 
³ 
Û 
= 
Câu hỏi Biểu thức A phải thoả mãn điều kiện gì để 
 xác định ? 
A 
 xác định  A  0 
A 
a)Biểu thức xác định với các giá trị của x: 
 A. B. C. 
b) Biểu thức xác định với các giá trị của x: 
 A. B. C. 
Bài tập trắc nghiệm 
ôn tập lí thuyết 
Các công thức biến đổi căn thức 
Bài tập ôn tập học kì i 
Bài 1: Giải phương trình 
Giải: Điều kiện: 
Ta có 
Bài tập 2 : Cho biểu thức 
a) Rút gọn biểu thức ? 
 Giải : 
Điều kiện: 
-Với x 0 và x 9 th ì : 
Bài tập ôn tập học kì i 
 Giải : 
Vì 
với x 0 
Nên 
Kết hợp ĐKXĐ có P < khi 
b, Tìm x để 
b) Tính P khi x = 
Giải : 
Tho ả mãn đ iều kiện x 0 và x 9 
Thay gi á trị x ở trên vào P ta đư ợc : 
(Do > 0) 
Ôn tập kỳ 1 - Đại số 9 
 I) Ôn tập lý thuyết : 
A) Chương I : 
1) Các công thức biến đ ổi căn bậc 2 : 
SGK T 39 
2) Khi tìm đ iều kiện xác đ ịnh của biểu thức cần chú ý: 
1. Biểu thức dưới dấu căn không âm 
2. Các mẫu thức khác 0 
3. Nếu có phép chia th ì biểu thức chia phải khác 0 
 Hướng dẫn về nhà: 
 - Tiết sau tiếp tục ôn tập học kì i 
 tiếp tục ôn Lí thuyết và làm các bài tập số 97, 98, 100, 101 tr.19, 20 SBT. 
Làm thêm các bài tập trong sách tham khảo 
Tiết học đến đây là kết thúc, chúc các em ôn tập tốt, thân ái chào tất cả các em. 
Mừng tiết học kết thúc tốt đẹp 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_tiet_33_on_tap_hoc_ki_i_nguyen_thanh.ppt