Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 65: Luyện tập

Bài 1. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức

A = 3x + 2 + |5x| trong hai trường hợp: x ≥ 0 và x < 0;

B = |-4x| - 2x + 12 trong hai trường hợp: x ≤ 0 và x > 0;

C = |x – 4| - 2x +12 khi x > 5;

D = 3x + 2 + |x+5|.

Bài 2. Giải phương trình

|2x| = x – 6

|-3x| = x -8

|4x| = 2x + 12

|-5x| - 16 = 3x

 

ppt9 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 13/04/2022 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 65: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp 8/1! 
GV: NGUYỄN THỊ TRINH 
BÀI CŨ 
Nhắc lại định nghĩa giá trị tuyệt đối? 
Nêu cách giải phương trình có dạng |ax + b| = cx + d 
Trả lời : 
khi a < 0 
khi 
2. Cách giải phương trình có dạng |ax + b| = cx + d 
Ta xét hai trường hợp 
Trường hợp 1: Nếu ax + b ≥ 0 thì pt 
Trường hợp 2: Nếu ax + b < 0 thì pt 
Tiết 65 : LUYỆN TẬP 
Bài 1 . Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức 
A = 3x + 2 + |5x| trong hai trường hợp: x ≥ 0 và x < 0; 
B = |-4x| - 2x + 12 trong hai trường hợp: x ≤ 0 và x > 0; 
C = |x – 4| - 2x +12 khi x > 5; 
D = 3x + 2 + |x+5|. 
Bài 2 . Giải phương trình 
|2x| = x – 6 
|-3x| = x -8 
|4x| = 2x + 12 
|-5x| - 16 = 3x 
Tiết 65 : LUYỆN TẬP 
Bài 3 . Giải phương trình 
|x – 7| = 2x + 3 
|x + 4| = 2x – 5 
|x + 3| = 3x – 1 
|x – 4| + 3x = 5 
Tiết 65 : LUYỆN TẬP 
* Cách giải phương dạng |ax + b| = m (m > 0) 
Bài 4 . Giải phương trình 
|2x + 3| = 7 
|x – 1| =2 
Tiết 65 : LUYỆN TẬP 
* Cách giải phương dạng |ax + b| = |cx + d| 
Bài 5 . Giải phương trình 
|x - 3| = |5 – x| 
|x – 2| = |2x + 6| 
Tiết 65 : LUYỆN TẬP 
* Cách giải phương dạng |ax + b| = |cx + d| 
Củng cố 
* Cách giải phương dạng |ax + b| = m (m > 0) 
* Cách giải phương dạng |ax + b| = cx + d 
Xét hai trường hợp 
Trường hợp 1: Nếu ax + b ≥ 0 thì pt 
Trường hợp 2: Nếu ax + b < 0 thì pt 
Tiết 65 : LUYỆN TẬP 
Bài 6 . Giải phương trình 
5|x | - 2 = x 
|2x| - 2 = |x + 1| 
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
Nắm lại cách giải các dạng phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối và tự làm lại các bài tập đã giải. 
Chuẩn bị cho tiết sau ôn tập chương. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_tiet_65_luyen_tap.ppt