Bài giảng Mĩ thuật 9 Bài 17 – Vẽ trang trí Vẽ biểu trưng

• Tìm, chọn hình ảnh

- Tìm chọn hình ảnh về nhà trường: tên trường, sách vở, bút mực.

- Tìm đặc điển nổi bật của trường.

- Chọn hình tượng, chữ và màu của biểu trưng.

 

ppt43 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 814 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mĩ thuật 9 Bài 17 – Vẽ trang trí Vẽ biểu trưng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bài 17 – vẽ trang trívẽ biểu trưng vẽ biểu trưng - vẽ biểu trưng - vẽ biểu trưng - vẽ biểu trưng - vẽ biểu trưng - vẽ biểu trưng Bài 17 – vẽ trang trí vẽ biểu trưngvẽ biểu trưng - vẽ biểu trưng - vẽ biểu trưng - vẽ biểu trưng - vẽ biểu trưng - vẽ biểu trưng i. Quan sát, nhận xétii. Cách vẽ biểu trưng của trường họcBài 17 – vẽ trang trí vẽ biểu trưngTìm, chọn hình ảnhTìm chọn hình ảnh về nhà trường: tên trường, sách vở, bút mực...Tìm đặc điển nổi bật của trường.Chọn hình tượng, chữ và màu của biểu trưng.Bài 17 – vẽ trang trí vẽ biểu trưng2. Cách vẽ biểu trưngTìm hình dáng chung.Phác bố cục mảng hình, mảng chữ.Vẽ chi tiết.Vẽ màu.Bài 17 – vẽ trang trí vẽ biểu trưngChú ý quan sát:Hình dáng chung.Bố cục, mảng hình, mảng chữ.Hình tượng cụ thểMàu sắc.Một số mẫu biểu trưng (kích chuột vào biểu trưng )Một số mẫu biểu trưng (kích chuột vào biểu trưng )Một số mẫu biểu trưng (kích chuột vào biểu trưng )Bước 1Bước 2Bước 2Bước 3Bước 3Bước 4Bước 4

File đính kèm:

  • pptBai 17 ve bieu trung.ppt