Bài giảng Sinh 7 Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học

1/ Lợi ích của đa dạng sinh học:

- Cung cấp thực phẩm

- Cung cấp dược phẩm

-Cung cấp phân bón, sức kéo trong nông nghiệp

- Các giá trị khác: làm cảnh, đồ mĩ nghệ, làm giống vật nuôi

→ Sự đa dạng sinh học mang lại giá trị kinh tế lớn cho đất nước

 

ppt50 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1370 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh 7 Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜLỚP: 7MÔN: SINH VẬTKiểm tra bài cũ1/ Đa dạng sinh học có lợi ích gì?2/ Các biện pháp cần thiết để duy trì độ đa dạng sinh học?1/ Lợi ích của đa dạng sinh học: Cung cấp thực phẩm Cung cấp dược phẩmCung cấp phân bón, sức kéo trong nông nghiệp Các giá trị khác: làm cảnh, đồ mĩ nghệ, làm giống vật nuôi→ Sự đa dạng sinh học mang lại giá trị kinh tế lớn cho đất nướcTrả lời2/ Biện pháp: Giaó dục, tuyên truyền bảo vệ động vật, chống ô nhiễm môi trường Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi, bắt giữ động vật quý hiếm Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học và đa dạng về loài- Xây dựng khu bảo tồn động vật▼ Ng­êi ta phun thuèc trừ sâu nh»m môc ®Ých gì? ▼ Thuèc trõ s©u cã g©y t¸c h¹i ®Õn con ng­êi vµ m«i tr­êng hay kh«ng?  Tuần 33Tiết 65Bài 59. BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌCII/ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌCI/ THẾ NÀO LÀ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC?III/ ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NHỮNG BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌCĐọc thông tin SGK trang 192 và quan sát các hình ảnh sau:Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học? Đấu tranh sinh học là biện pháp sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng nhằm ngăn chặn hoặc giảm bớt thiệt hại do các sinh vật có hại gây ra.BÀI 59. BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌCI/ Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?R¾n ăn chuétBä xÝt ăn s©u nonThiªn ®ÞchSinh vËt g©y h¹iThiªn ®ÞchSinh vËt g©y h¹iBÀI 59. BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌCI/ Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học? Đấu tranh sinh học là biện pháp sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng nhằm ngăn chặn hoặc giảm bớt thiệt hại do các sinh vật có hại gây ra.BÀI 59. BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌCI/ Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?II/ Biện pháp đấu tranh sinh học Nghiên cứu thông tin SGK, suy nghĩ trả lời:Có mấy biện pháp đấu tranh sinh học? Kể ra?Các biện pháp đấu tranh sinh học Tên sinh vật gây hạiTên thiên địch1. Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt sinh vật gây hại2. Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sâu hại hay trứng sâu hại3. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại▼ Th«ng qua c¸c h×nh ¶nh võa quan s¸t kÕt hîp víi H59.1vµ H59.2 –SGK .H·y thảo luận nhóm và hoàn thành phiÕu häc tËp( trong thêi gian 5 phót).Cá đuôi cờBọ gậyCá đuôi cờCóc Thằn lằnSáo Bướm đêmOng mắt đỏSâu xámVi khuẩn CalixiVi khuẩn MyomaCánh đồng cỏ nước ÚcCác biện pháp đấu tranh sinh họcTên sinh vật gây hạiTên thiên địch1/ Sử dụng thiên dịch tiêu diệt sinh vật gây hại2/ Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sâu hại3/ Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hạiиp ¸n1. SỬ DỤNG THIÊN ĐỊCH TRỰC TIẾP TIÊU DIỆT SINH VẬT GÂY HẠICá đuôi cờBọ gậy1. SỬ DỤNG THIÊN ĐỊCH TRỰC TIẾP TIÊU DIỆT SINH VẬT GÂY HẠICá đuôi cờCóc Thằn lằnSáo 1. SỬ DỤNG THIÊN ĐỊCH TRỰC TIẾP TIÊU DIỆT SINH VẬT GÂY HẠIRắn sọc dưaMèo rừngCắtCú vọ1. SỬ DỤNG THIÊN ĐỊCH TRỰC TIẾP TIÊU DIỆT SINH VẬT GÂY HẠICác biện pháp đấu tranh sinh họcTên sinh vật gây hạiTên thiên địch1/ Sử dụng thiên dịch tiêu diệt sinh vật gây hại2/ Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sâu hại3/ Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại- Sâu bọ, cua, ốc mang vật chủ trung gian- ấu trùng sâu bọ.- Sâu bọ.- Chuột.- Gia cầm- Cá cờ- Cóc, chim sẻ, thằn lằn- Mèo + rắn sọc dừa, diều hâu, cú vọ, mèo rừngиp ¸n2. SỬ DỤNG THIÊN ĐỊCH ĐẺ TRỨNG KÍ SINH VÀO SINH VẬT GÂY HẠI HAY TRỨNG SÂU BỌBướm đêm2. SỬ DỤNG THIÊN ĐỊCH ĐẺ TRỨNG KÍ SINH VÀO SINH VẬT GÂY HẠI HAY TRỨNG SÂU BỌOng mắt đỏSâu xám2. SỬ DỤNG THIÊN ĐỊCH ĐẺ TRỨNG KÍ SINH VÀO SINH VẬT GÂY HẠI HAY TRỨNG SÂU BỌOng m¾t ®á ®Î trøngOng vµng kÝ sÝnh s©u ®ôc th©nCác biện pháp đấu tranh sinh họcTên sinh vật gây hạiTên thiên địch1/ Sử dụng thiên dịch tiêu diệt sinh vật gây hại2/ Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sâu hại3/ Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại- Sâu bọ, cua, ốc mang vật chủ trung gian- ấu trùng sâu bọ.- Sâu bọ.- Chuột.- Trứng sâu xám.- Cây xương rồng.- Gia cầm- Cá cờ- Cóc, chim sẻ, thằn lằn- Mèo + rắn sọc dừa, diều hâu, cú vọ, mèo rừng- Ong mắt đỏ- Loài bướm đêm nhập từ Achentinaиp ¸nTHIÊN ĐỊCH THIÊN ĐỊCH THIÊN ĐỊCH THIÊN ĐỊCHKiÕn vèng ®­îc sö dông diÖt s©u h¹i l¸ cam THIÊN ĐỊCH THIÊN ĐỊCH THIÊN ĐỊCH THIÊN ĐỊCH THIÊN ĐỊCHTHIÊN ĐỊCHTHIÊN ĐỊCHBọ xít gaäy ăn thịtChuồn chuồn kim THIÊN ĐỊCHĐuôi kim3. SỬ DỤNG VI KHUẨN GÂY BỆNH TRUYỀN NHIỄM DIỆT SINH VẬT GÂY HẠIVi khuẩn CalixiVi khuẩn MyomaCánh đồng cỏ nước ÚcCác biện pháp đấu tranh sinh họcTên sinh vật gây hạiTên thiên địch1/ Sử dụng thiên dịch tiêu diệt sinh vật gây hại2/ Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sâu hại3/ Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại- Sâu bọ, cua, ốc mang vật chủ trung gian- ấu trùng sâu bọ.- Sâu bọ.- Chuột.- Trứng sâu xám.- Cây xương rồng.- Thỏ.- Gia cầm- Cá cờ- Cóc, chim sẻ, thằn lằn- Mèo + rắn sọc dừa, diều hâu, cú vọ, mèo rừng- Ong mắt đỏ- Loài bướm đêm nhập từ AchentinaVi khuẩn myôma và vi khuẩn calixi §¸p ¸nBÀI 59. BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌCI/ Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?II/ Biện pháp đấu tranh sinh họcSử dụng thiên địch a. Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại b. Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sâu hại2. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại3. Gây vô sinh diệt động vật gây hại▼ Em h·y gi¶i thÝch biÖn ph¸p g©y v« sinh ®Ó diÖt sinh vËt g©y h¹i ?4. GÂY VÔ SINH DIỆT ĐỘNG VẬT GÂY HẠIRUỒI CÁIRUỒI ĐỰCTUYỆT SẢNKHÔNG ĐẺ Ruåi macroBÀI 59. BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌCI/ Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?II/ Biện pháp đấu tranh sinh họcSử dụng thiên địch a. Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại b. Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sâu hại2. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại3. Gây vô sinh diệt động vật gây hạiBÀI 59. BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌCI/ Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?II/ Biện pháp đấu tranh sinh họcIII/ Ưu điểm và những hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học Biện pháp hóa học: Ưu điểm: hiệu quả nhanh, tiện sử dụng Nhược điểm: + Gây ô nhiễm môi trường + Ảnh hưởng đến sức khỏe con người + Gây hiện tượng quen thuốc + Giá thành caoBÀI 59. BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌCI/ Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?II/ Biện pháp đấu tranh sinh họcIII/ Ưu điểm và những hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học1) Cho biết ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học ?2) Nêu những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học?Nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận theo bàn trả lời các câu hỏi sau (trong 4 phút)1/ Ưu điểm của biện pháp sinh học: Tiêu diệt sinh vật gây hại Tránh gây ô nhiễm môi trường- Không ảnh hưởng đến sinh vật co ích và sức khỏe con người- Ít tốn kém, không gây hiện tượng quen thuốc2/ Hạn chế:- Chỉ có hiệu quả ở nơi có khí hậu ổn định Thiên địch không triệt để diệt được sinh vật gây hại- Tiêu diệt loài sinh vật gây hại này lại tạo diều kiện cho loài sinh vật khác phát triển Một loài thiên địch có thể vừa có ích vừa có hạiBÀI 59. BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌCI/ Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?II/ Biện pháp đấu tranh sinh họcIII/ Ưu điểm và những hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học1/ Ưu điểm của biện pháp sinh học: Tiêu diệt sinh vật gây hại Tránh gây ô nhiễm môi trường- Không ảnh hưởng đến sinh vật có ích và sức khỏe con người- Ít tốn kém, không gây hiện tượng quen thuốc2/ Hạn chế:- Chỉ có hiệu quả ở nơi có khí hậu ổn định Thiên địch không triệt để diệt được sinh vật gây hại- Tiêu diệt loài sinh vật gây hại này lại tạo diều kiện cho loài sinh vật khác phát triển Một loài thiên địch có thể vừa có ích vừa có hạiBiện phápđấu tranhsinh họcKhái niệmCác biện phápđấu tranh sinh họcSửdụngthiên địchSử dụngvi khuẩngây bệnhtruyền nhiễm choSVgây hạiGây vôsinh độngvật gây hạiƯu điểm và hạnchế của biện pháp đấutranh sinh họcƯuđiễmHạnchếHƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ Học bài, xem lại các ví dụ trong bài Trả lời câu hỏi SGK trang 195 Đọc trước bài 60 “ Động vật quí hiếm” Sưu tầm ảnh động vật quý hiếmCHÚC CÁC EM HỌC TỐT

File đính kèm:

  • pptsinh 6(5).ppt