Bài giảng Sinh 7 Tiết 14: Bạch cầu – miễn dịch

Câu 1/ Đặc điểm cấu tạo của hồng cầu phù hợp với chức năng vận chuyển khí là

A. chứa Hb nên dễ dàng kết hợp và vận chuyển khí O2 và CO2

B. hình đĩa, lõm hai mặt làm tăng diện tích trao đổi khí.

C. tế bào không nhân nên giảm tiêu tốn năng lượng.

D. cả A, B, C đều đúng.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1040 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh 7 Tiết 14: Bạch cầu – miễn dịch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨA. chứa Hb nên dễ dàng kết hợp và vận chuyển khí O2 và CO2B. hình đĩa, lõm hai mặt làm tăng diện tích trao đổi khí.C. tế bào không nhân nên giảm tiêu tốn năng lượng.D. cả A, B, C đều đúng.Câu 1/ Đặc điểm cấu tạo của hồng cầu phù hợp với chức năng vận chuyển khí làCâu 2/ Môi trường trong cơ thể gồm các yếu tố:A. máu, nước mô.B. chất dinh dưỡng, bạch huyết.D. muối khoáng, máu, nước mô.Câu 3/ Chú thích các loại tế bào máu trong hình sau:123C. máu, nước mô, bạch huyết.KIỂM TRA BÀI CŨCH: Hãy nêu thành phần cấu tạo của máu và chức năng của huyết tương. Chức năng của huyết tương: Duy trì máu ở trạng thái lỏng, lưu thông dễ dàng trong mạch. Vận chuyển chất dinh dưỡng, chất cần thiết và các chất thải.Tiểu cầuBạch cầuHồng cầuCác tế bào máuMáuHuyết tươngKIỂM TRA BÀI CŨA. chứa Hb nên dễ dàng kết hợp và vận chuyển khí O2 và CO2B. hình đĩa, lõm hai mặt làm tăng diện tích trao đổi khí.C. tế bào không nhân nên giảm tiêu tốn năng lượng.D. cả A, B, C đều đúng.Câu 1/ Đặc điểm cấu tạo của hồng cầu phù hợp với chức năng vận chuyển khí làCâu 2/ Môi trường trong cơ thể gồm các yếu tố:A. máu, nước mô.B. chất dinh dưỡng, bạch huyết.D. muối khoáng, máu, nước mô.Câu 3/ Chú thích các loại tế bào máu trong hình sau:123C. máu, nước mô, bạch huyết.Bạch cầuTiểu cầuHồng cầuTiết 14. BẠCH CẦU - MIỄN DỊCH15/10/2013II. Miễn dịchI. Các hoạt động chủ yếu của bạch cầuBạch cầu ưa kiềmBạch cầu ưa axitBạch cầu trung tínhBạch cầu limphoBạch cầu monoI. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU: Tiết 14. BẠCH CẦU - MIỄN DỊCHQuan sát tranh, đọc thông tin SGK và điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau:THẢO LUẬN NHÓMHoạt động chủ yếu của bạch cầuLoại bạch cầu tham gia hoạt độngDiễn biếnThực bào......Lipho B...PHIẾU THẢO LUẬN NHÓMEm hãy quan sát và cho biết đây là hoạt động gì?I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU: Tiết 14. BẠCH CẦU - MIỄN DỊCHĐại thực bào Đại thực bào Bạch cầu trung tínhBạch cầu trung tínhVi khuẩn Mũi kimỔ viêm sưng lênSơ đồ hoạt động thực bào I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU: Tiết 14. BẠCH CẦU - MIỄN DỊCHHoạt động thực bào:I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU: Tiết 14. BẠCH CẦU - MIỄN DỊCHSự tương tác kháng nguyên- kháng thểKháng thể AKháng Thể BKháng nguyên AKháng nguyên BTiết 14. BẠCH CẦU - MIỄN DỊCHI. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU: Hoạt động tiết kháng thể của tế bào limpho BTiết 14. BẠCH CẦU - MIỄN DỊCHI. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU: Sơ đồ hoạt động của tế bào T phá huỷ tế bào cơ thể đã nhiễm bệnhTiết 14. BẠCH CẦU - MIỄN DỊCHBạch cầu bảo vệ cơ thể theo 3 hàng rào phòng thủ:Tiết 14. BẠCH CẦU - MIỄN DỊCHBệnh đau mắt đỏTiết 14. BẠCH CẦU - MIỄN DỊCHI. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU: II. MIỄN DỊCH:Lợn tai xanhLỡ mồm long móngToi gàTiết 14. BẠCH CẦU - MIỄN DỊCHI. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU: II. MIỄN DỊCH:Bệnh thủy đậuTiết 14. BẠCH CẦU - MIỄN DỊCHI. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU: II. MIỄN DỊCH:Tiêm phòngVắc xinTiết 14. BẠCH CẦU - MIỄN DỊCHI. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU: II. MIỄN DỊCH:Tiết 14. BẠCH CẦU - MIỄN DỊCHI. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU: II. MIỄN DỊCH:Lưu ý HS tác dụng phụ của vacxin là vấn đề nhỏ có thể khắc phục được nếu so với lợi ích mà vacxin mang lại là không đáng kể. VD thực tế về hậu quả khi không tiêm vácxin do sợ tác dụng phụ và số liệu trẻ em bị tư vong trước và sau khi tiêm chủng mở rộng.Tiết 14. BẠCH CẦU - MIỄN DỊCHI. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU: II. MIỄN DỊCH:Bệnh sởiBệnh laoBệnh bại liệtMiễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo khác nhau như thế nào?Tiết 14. BẠCH CẦU - MIỄN DỊCHI. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA BẠCH CẦU: II. MIỄN DỊCH:H·y t×m côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo hµng ngang vµ tõ ®ã t×m ra tõ hµng däc? (2 chữ cái )B¹ch cÇu ®· b¶o vÖ c¬ thÓ b»ng mÊy c¬ chÕ?BA (8 chữ cái)TiÕt kh¸ng thÓ v« hiÖu ho¸ vi khuÈn(x©m nhËp) ®Ó b¶o vÖ c¬ thÓ lµ b¹ch cÇu ?ILmH¤bp (8 chữ)Kh¶ n¨ng kh«ng m¾c mét sè bÖnh cña ng­êi dï sèng ë m«i tr­êng cã vi khuÈn g©y bÖnh gäi lµ g×? (9 chữ cái)Hình thµnh ch©n gi¶ b¾t vµ nuèt vi khuÈn råi tiªu ho¸ chúng gäi lµ ?mÔnÞchdi050403020100TimeKeyAidsoµcbùhtùsHƯỚNG DẪN VỀ NHÀHọc bàiĐọc trước bài. Đông máu và nguyên tắc truyền máu và tìm hiểu:- Chức năng của tiểu cầu trong quá trình đông máu.- Có những nhóm máu nào và các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu.

File đính kèm:

  • pptTiet15_Bachcau_miendich_13-14_XLTN.ppt
  • flvHoat dong thuc bao.flv