Bài giảng Sinh học Khối 11 - Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật (Bản đẹp)

I. KHÁI NIỆM:

Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản trong đó có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới

 - Những đặc trưng của sinh sản hữu tính

 - sinh sản hữu tính ưu việt hơn so với sinh sản vô tính

II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA:

1. Cấu tạo hoa

2. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi

3. Quá trình thụ phấn và thụ tinh

4. Quá trình hình thành hạt, quả

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 26/03/2022 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Khối 11 - Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bài 42 
SINH SẢN HỮU TÍNH 
Ở THỰC VẬT 
I. KHÁI NIỆM: 
	 Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản trong đó có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử , hợp tử phát triển thành cơ thể mới 
	- Những đặc trưng của sinh sản hữu tính  
	- sinh sản hữu tính ưu việt hơn so với sinh sản vô tính  
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA: 
1. Cấu tạo hoa 
2. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi 
3. Quá trình thụ phấn và thụ tinh 
4. Quá trình hình thành hạt , quả 
1. Cấu tạo hoa : 
2.Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi : 
3. Quá trình thụ phấn và thụ tinh : 
	a/ Thụ phấn : 
	- Khái niệm  
	- Các hình thức thụ phấn  
	- Tác nhân  
b/ Thụ tinh : 
- Thụ tinh  
- Thụ tinh kép  
4. Quá trình hình thành hạt , quả : 
a/ Hình thành hạt 
b/ Hình thành quả 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_khoi_11_bai_42_sinh_san_huu_tinh_o_thuc_v.ppt