Bài giảng Sinh học Khối 11 - Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật (Bản đẹp)

I. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐV

II. CÁC HÌNH THỨC SSVT Ở ĐV

III. ỨNG DỤNG

I. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐV

II. CÁC HÌNH THỨC SSVT Ở ĐV

III. ỨNG DỤNG

SINH SẢN BẰNG PHÂN MẢNH Ở GIUN DẸP

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 26/03/2022 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Khối 11 - Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
SINH SẢN VÔ TÍNH 
Ở ĐỘNG VẬT 
BÀI 44 
BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐV 
I. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐV 
II. CÁC HÌNH THỨC SSVT Ở ĐV 
III. ỨNG DỤNG 
2 Cá thể mới 
I. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐV 
SINH SẢN VÔ TÍNH Ở TRÙNG ROI 
Phân chia nhân 
1 Cá thể ban đầu 
NGUYÊN PHÂN 
Phân chia tế bào chất 
II. CÁC HÌNH THỨC SSVT Ở ĐV 
SINH SẢN BẰNG PHÂN ĐÔI Ở TRÙNG BIẾN HÌNH 
II. CÁC HÌNH THỨC SSVT Ở ĐV 
SINH SẢN BẰNG NẢY CHỒI Ở THỦY TỨC 
II. CÁC HÌNH THỨC SSVT Ở ĐV 
SINH SẢN BẰNG PHÂN MẢNH Ở GIUN DẸP 
II. CÁC HÌNH THỨC SSVT Ở ĐV 
SINH SẢN BẰNG PHÂN MẢNH Ở BỌT BIỂN 
II. CÁC HÌNH THỨC SSVT Ở ĐV 
SINH SẢN BẰNG TRINH SINH Ở ONG 
Tinh trùng của ong đực (n) 
Trứng của ong chúa (n) 
HỢP TỬ (2n) 
Thụ tinh 
Không thụ tinh 
Ong đực (n) 
Ong ch úa (2n) 
Ong th ợ (2n) 
TRINH SINH 
SINH SẢN HỮU TÍNH 
? 
II. CÁC HÌNH THỨC SSVT Ở ĐV 
? Thằn lằn đứt đuôi, sau đó mọc đuôi mới. Đây có phải là hình thức sinh sản vô tính ở động vật không? Tại sao? 
Thằn lằn 
II. CÁC HÌNH THỨC SSVT Ở ĐV 
Sinh sản vô tính ở động vật 
SSVT tự nhiên 
SSVT nhân tạo 
ĐV đơn bào 
ĐV đa bào bậc thấp 
ĐV đa bào bậc cao 
Phân đôi 
Nảy chồi , phân mảnh, trinh sinh 
Nuôi mô sống 
Nhân bản vô tính 
II. ỨNG DỤNG 
NUÔI MÔ SỐNG 
II. ỨNG DỤNG 
NHÂN BẢN VÔ TÍNH CỪU ĐÔLY 
QUY TRÌNH NHÂN BẢN VÔ TÍNH CỪU ĐÔLY 
Nhân 
của tế bào xôma (2n) 
Tế bào trứng 
( đã lấy mất nhân ) 
Chuyển 
Cơ thể mới 
Kích thích 
Phôi 
Cơ thể mới 
Phát triển 
Phát triển 
CỦNG CỐ 
Câu 1: 
A. 
B. 
C. 
D. 
HẾT BÀI 44 ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_khoi_11_bai_44_sinh_san_vo_tinh_o_dong_va.ppt