Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

I.Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

1. Phân bố năng lượng trên trái đất

Nguồn năng lượng chủ yếu cung cấp

cho toàn bộ sự sống lấy từ đâu?

Sinh vật sử dụng được những loại

ánh sáng nào?

Toàn bộ năng lượng hấp thụ được có được sử dụng hết vào việc tổng hợp chất hữu cơ không?

Quang hợp chỉ sử dụng khoảng 0,2-0,5% tổng lượng bức xạ để tổng hợp chất hữu cơ

Trong chu trình dinh dưỡng dòng năng lượng được truyền như thế nào?

Trong chu trình dinh dưỡng, năng lượng truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao.

- Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng lượng càng giảm

-Trong hệ sinh thái năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng, tới môi trường, còn vật chất được trao đổi qua chu trình dinh dưỡng

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 22/03/2022 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 - Thế nào là chu trình sinh địa hóa ? Giải thích sự truyền vật chất qua chu trình sinh địa hóa từ môi trường vào quần xã sinh vật ? Có phải tất cả các vật chất đều tham gia vào chu trình sinh địa hóa hay không ? Giải thích 
BÀI 45 : TIẾT 48 : 
DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG 
HỆ SINH THÁI 
I.Dòng năng lượng trong hệ sinh thái 
* Mặt trời là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho sự sống trên trái đất 
* Sinh vật sản xuất chỉ sử dụng được những tia sáng nhìn thấy(50% bức xạ ) cho quang hợp 
1. Phân bố năng lượng trên trái đất 
Nguồn năng lượng chủ yếu cung cấp 
cho toàn bộ sự sống lấy từ đâu ? 
Sinh vật sử dụng được những loại 
ánh sáng nào ? 
Quang hợp chỉ sử dụng khoảng 0,2-0,5% tổng lượng bức xạ để tổng hợp chất hữu cơ 
Toàn bộ năng lượng hấp thụ được có được sử dụng hết vào việc tổng hợp chất hữu cơ không ? 
2.Dòng năng lượng trong hệ sinh thái 
Trong chu trình dinh dưỡng dòng năng lượng được truyền như thế nào ? 
- Trong chu trình dinh dưỡng , năng lượng truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao . 
- Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng lượng càng giảm 
Vì sao càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng lượng càng giảm ? 
- Trong hệ sinh thái năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng , tới môi trường , còn vật chất được trao đổi qua chu trình dinh dưỡng 
Quan sát hình sau và cho biết : 
Kể các sinh vật sản xuất trong hệ sinh thái đó ? 
SV nào đóng vai trò quan trọng trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng và ngược lại ? 
Nêu tóm tắt con đường truyền năng lượng trong hệ sinh thái ? 
II.Hiệu suất sinh thái 
Hiệu suất sinh thái là gì ? Năng lượng bậc dinh dưỡng sau tích lũy được khoảng bao nhiêu phần trăm so với bậc liền kề nó ? 
 - Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ % chuyển hoá năng lượng qua các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái 
 - Hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng sau tích luỹ được thường là 10% so với bậc trước liền kề 
CỦNG CỐ 
Em hãy mô tả dòng năng lượng trên hình bên ? 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_12_bai_45_dong_nang_luong_trong_he_si.ppt