Đề kiểm tra môn Địa lý Học kỳ II Lớp 7 Đề số 1

Câu 1. Tỉlệ dân thành thị ở châu Âu là:

A. 60%

B. 75%

C. 85%

D. 90%

Câu 2. Dâncư châuÂu chủy ếu thuộc chủngtộc:

A. Môn – gô - lô - ít

B. Nê – grô - it

C. Ơ- rô- pê- ô - ít

D. Nê- grô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít

pdf4 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1572 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Địa lý Học kỳ II Lớp 7 Đề số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 1 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ II, LỚP 7 
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) 
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) 
Biết Hiểu Vận dụng/Kĩ 
năng 
Nội dung 
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 
Tổng 
Kinh tế châu Phi 1 
(3,0đ) 
 1 
(3,0đ) 
Dân cư châu Mĩ 1 
(0,5đ) 
 1 
(0,5đ) 
Nông nghiệp Trung 
và Nam Mĩ 
 1 
(0,5đ) 
 1 
(0,5đ) 
Địa hình châu Âu 1 
(1,0đ) 
 1 
(1,0đ) 
Các môi trường tự 
nhiên châu Âu 
 1 
(3,0đ) 
1 
(3,0đ) 
Dân cư, xã hội châu 
Âu 
2 
(1,0đ) 
 2 
(1,0đ) 
Công nghiệp châu Âu 1 
(1,0đ) 
 1 
(1,0đ) 
Tổng điểm 3 
(2,0đ) 
 3 
(2,0đ) 
2 
(6,0đ) 
8 
(10,0đ) 
 2
B. NỘI DUNG ĐỀ 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm) 
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước ý đúng trong các câu sau: 
Câu 1. Tỉ lệ dân thành thị ở châu Âu là: 
A. 60% 
B. 75% 
C. 85% 
D. 90% 
Câu 2. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc: 
A. Môn – gô - lô - ít 
 B. Nê – grô - it 
 C. Ơ- rô- pê- ô - ít 
D. Nê- grô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít 
Câu 3. Đặc điểm dân cư châu Mĩ là: 
 A. phân bố không đều, có các chủng tộc khác nhau 
 B. dân số phát triển nhanh, phân bố hợp lí. 
 C. dân số phát triển nhanh, phân bố không đều, chủng tộc phức tạp 
 D. phân bố tuơng đối đồng đều, chủng tộc phức tạp 
Câu 4. Đặc điểm nổi bật của ngành trồng trọt ở Trung và Nam Mĩ: 
 A. lệ thuộc vào nước ngoài, mang tính chất độc canh 
 B. không lệ thuộc vào nước ngoài, đa dạng các sản phẩm cây trồng 
 C. không lệ thuộc vào nước ngoài, trồng các cây công nghiệp 
 D. lệ thuộc vào nước ngoài, trồng các loại nông sản để xuất khẩu 
 3
Câu 5. Nối các ý ở bên trái với các ý ở bên phải cho phù hợp để thể hiện đặc điểm khí 
hậu và thực vật của các loại môi trường ở châu Âu. 
a. Môi trường ôn đới hải 
dương 
b. Môi trường ôn đới lục 
địa 
c. Môi trường địa trung hải 
d. Môi trường núi cao 
1. Nhiệt độ, độ ẩm và thực vật thay đổi theo độ cao. 
2. Mưa tập trung vào mùa đông, mùa hạ nóng khô. 
Rừng thưa, cây lá cứng xanh quanh năm. 
3. Biên độ nhiệt trong năm lớn, lượng mưa giảm đi. 
Rừng lá kim và thảo nguyên chiếm phần lớn diện tích. 
4. Khí hậu ôn hòa. Rừng cây lá rộng phát triển. 
5. Nhiệt độ trung bình trên 20oC, lượng mưa tập trung 
vào một mùa. Thiên nhiên cũng thay đổi theo mùa. 
Câu 6. Chọn các cụm từ trong ngoặc (chế tạo máy, đóng tàu, điện tử, công nghiệp 
hàng không, các nước và các lãnh thổ công nghiệp mới, các ngành công nghiệp) điền 
vào chỗ trống để nêu được sự phát triển công nghiệp của châu Âu: 
 Trước đây, công nghiệp châu Âu chú trọng phát triển các ngành luyện kim, hóa 
chất,..........(1)Từ những năm 80 của thế kỉ XX, nhiều ngành như 
luyện kim, khai thác than,(2)bị giảm sút mạnh do sự cạnh tranh của 
.(3).... Ngày nay, phát triển các ngành mũi nhọn như cơ khí chính xác 
và tự động hóa,.........................(4) 
 4
II. TỰ LUẬN (6 điểm) 
Câu 1 (3 điểm): 
 Chứng minh rằng hoạt động kinh tế đối ngoại của các nước châu Phi tương đối 
đơn giản. Giải thích? 
Câu 2 (3 điểm): 
Có hai biểu đồ khí hậu của châu Âu (A và B) dưới đây, hãy cho biết biểu đồ 
nào của môi trường ôn đới hải dương? Biểu đồ nào của môi trường ôn đới lục địa? 
Giải thích? 
 A B 

File đính kèm:

  • pdfII1 (8).pdf
Bài giảng liên quan