Bài giảng Mĩ thuật 6 Bài 23: Vẽ trang trí kẻ chữ in hoa “nét đều”

- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.

- Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 998 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mĩ thuật 6 Bài 23: Vẽ trang trí kẻ chữ in hoa “nét đều”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
bài 23:Vẽ trang tríkẻ chữ in hoa“nét đều”bài 23:Vẽ trang trí kẻ chữ in hoa nét đềuThcs nha trang Thcs nha trang Thcs nha trang Thcs nha trang a)b)c)d)Em hãy cho biếtBài trang trí chữ nào dưới đây là:Chữ in hoa nét đều?bài 23:Vẽ trang trí kẻ chữ in hoa nét đềua b c d đ e gh i k l m n o pq r s t u v x y0 1 2 3 4 5 6 7 8 9Hình 1:Bảng mẫu chữ và số nét đềubài 23:Vẽ trang trí kẻ chữ in hoa nét đềua b c I. Đặc điểm chữ nét đều:- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.bài 23:Vẽ trang trí kẻ chữ in hoa nét đềuI. Đặc điểm chữ nét đều:- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.- Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.học tốthọc tốtbài 23:Vẽ trang trí kẻ chữ in hoa nét đềua b cI. Đặc điểm chữ nét đều:- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.- Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1) + Chữ chỉ có nét thẳng. + Chữ có nét thẳng & nét cong. + Chữ chỉ có nét cong. a b c d đ e gh i k l m n o pq r s t u v x y0 1 2 3 4 5 6 7 8 9(Hình 1) + Chữ chỉ có nét thẳng: a,e,h,i,k,l, m,n,t,v,x,y. + Chữ có nét thẳng và nét cong kết hợp: b,d,đ,g,p,r,u + Chữ chỉ có nét cong: c,o,q,s bài 23:Vẽ trang trí kẻ chữ in hoa nét đềuI. Đặc điểm chữ nét đều:- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.- Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.-Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1) + Chữ chỉ có nét thẳng. + Chữ có nét thẳng & nét cong. + Chữ chỉ có nét cong. II. Cách sắp xếp dòng chữ:1- Sắp xếp dòng chữ cân đối:m ĩ t h u ậ ta) mĩ thuậtb) mĩ thuậtc) a) Khoảng cách quá rộng.b) Sắp xếp lệch, sai chữ: hc) Khoảng cách hợp lý.bài 23:Vẽ trang trí kẻ chữ in hoa nét đềuI. Đặc điểm chữ nét đều:- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.- Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.-Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1) + Chữ chỉ có nét thẳng. + Chữ có nét thẳng & nét cong. + Chữ chỉ có nét cong. II. Cách sắp xếp dòng chữ:1- Sắp xếp dòng chữ cân đối:thi đua học tập tốt, lao động tốta) -Sắp xếp thành mấy dòng nhưng phải đảm rõ ý, cân đối, thuận mắt.VD: Thi đua học tập tốt, lao động tốt. thi đua học tập tốt, lao động tốtb) bài 23:Vẽ trang trí kẻ chữ in hoa nét đềuI. Đặc điểm chữ nét đều:- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.- Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.-Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1) + Chữ chỉ có nét thẳng. + Chữ có nét thẳng & nét cong. + Chữ chỉ có nét cong. II. Cách sắp xếp dòng chữ:1- Sắp xếp dòng chữ cân đối:-Sắp xếp thành máy dòng nhưng phải đảm rõ ý, cân đối, thuận mắt.2- Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ:-Phân khoảng cách giữa các con chữ đúng, hợp lí,dễ đọc.-Phụ thuộc vào hình dáng các con chữ đứng cạnh nhau: có chỗ rộng, chỗ hẹp, không đều nhau.bài 23:Vẽ trang trí kẻ chữ in hoa nét đềuI. Đặc điểm chữ nét đều:- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.- Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.-Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1) + Chữ chỉ có nét thẳng. + Chữ có nét thẳng & nét cong. + Chữ chỉ có nét cong. II. Cách sắp xếp dòng chữ:1- Sắp xếp dòng chữ cân đối:-Sắp xếp thành máy dòng nhưng phải đảm rõ ý, cân đối, thuận mắt.2- Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ:thi đua bài 23:Vẽ trang trí kẻ chữ in hoa nét đềuI. Đặc điểm chữ nét đều:- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.- Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.-Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1) + Chữ chỉ có nét thẳng. + Chữ có nét thẳng & nét cong. + Chữ chỉ có nét cong. II. Cách sắp xếp dòng chữ:1- Sắp xếp dòng chữ cân đối:-Sắp xếp thành máy dòng nhưng phải đảm rõ ý, cân đối, thuận mắt.2- Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ:3. Kẻ chữ và tô màu:thi đua thi đua thi đua bài 23:Vẽ trang trí kẻ chữ in hoa nét đềuI. Đặc điểm chữ nét đều:- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.- Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.-Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1)II. Cách sắp xếp dòng chữ:1- Sắp xếp dòng chữ cân đối:2- Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ:3. Kẻ chữ và tô màu:III. Bài tập: Kẻ dòng chữ in hoa nét đều Tổ 1: Đoàn kết.Tổ 2: Học tập.Tổ 3: Lao động.Tổ 4: chăm ngoan.bài 23:Vẽ trang trí kẻ chữ in hoa nét đềuI. Đặc điểm chữ nét đều:- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.- Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.-Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1)II. Cách sắp xếp dòng chữ:1- Sắp xếp dòng chữ cân đối:2- Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ:3. Kẻ chữ và tô màu:III. Bài tập: Kẻ dòng chữ in hoa nét đều Tổ 1: Đoàn kết.Tổ 2: Học tập.Tổ 3: Lao động.Tổ 4: chăm ngoan.Chúc các em làm bài tập tốtbài 23:Vẽ trang trí kẻ chữ in hoa nét đềuI. Đặc điểm chữ nét đều:II. Cách sắp xếp dòngchữ:III. Bài tập: Kẻ dòng chữ in hoa nét đều Tổ 1: Đoàn kếtTổ 2: Học tập Tổ 3: Lao độngTổ 4: lễ phépbài 23:Vẽ trang trí kẻ chữ in hoa nét đềuI. Đặc điểm chữ nét đều:- Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau.- Chiều ngang, chiều cao của chữ có sự thay đổi theo mục đích trình bày của người kẻ chữ.-Có thể chia chữ in hoa nét đều ra từng loại (h.1)II. Cách sắp xếp dòng chữ:1- Sắp xếp dòng chữ cân đối:2- Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ:3. Kẻ chữ và tô màu:III. Bài tập: kẻ chữ in hoa nét đềuChào các em!

File đính kèm:

  • pptBai 23 ve trang tri.ppt