Bài giảng Mĩ thuật khối 9 Bài 12: Thường thức mĩ thuật sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam

I/ Vài nét khái quát:

Gồm 54 cộng đồng dân tộc anh em sinh sống.

Thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí.

Bên cạnh những đặc điểm chung , mỗi dân tộc đều có những nét riêng về văn hóa.tạo nên sự phong phú về văn hóa Việt Nam.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 640 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mĩ thuật khối 9 Bài 12: Thường thức mĩ thuật sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Sinh viên:ĐặngThịPhươngTrường Cao Đẳng sư phạm Thái NguyênKiểm tra bài cũ :Quan sát hình ảnh sau và cho biết đây là thành tựu mĩ thuật nào của Việt Nam ?Chạm khắc gỗ đình làngGồm 54 cộng đồng dân tộc anh em sinh sống.Thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trớ.Bờn cạnh những đặc điểm chung , mỗi dõn tộc đều cú những nột riờng về văn húa.tạo nờn sự phong phỳ về văn húa Việt Nam.I/ Vài nột khỏi quỏt:Bài 12. Thường thức mĩ thuậtSơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở việt namViệt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em sinh sống?Nêu mối quan hệ giữa các dân tộc Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước ?Hãy tìm những đặc điểm chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam ?I/ Vài nột khỏi quỏt:II/ Một số loại hỡnh, đặc điểm của mĩ thuật cỏc dõn tộc ớt người Việt Nam:Tranh thờ và thổ cẩm. Nhà rông và tượng nhà mồ Tây nguyên. Tháp và điêu khắc Chăm.Bài 12. Thường thức mĩ thuậtSơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở việt namHoạt động nhóm ( 5 phút)- Nhóm 1: Tranh thờ và thổ cẩm.- Nhóm 2: Nhà rông và tượng nhà mồ.- Nhóm 3: Tháp Chăm và điêu khắc Chăm.Nhiệm vụ: Tìm hiểu một số nét tiêu biểu về đặc điểm của 3 loại hình trên.Hết giờBài 12. Thường thức mĩ thuậtSơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở việt namI. Vài nét khái quát.a.Tranh thờ:Hỏi: Quan sát những hình ảnh sau em hãy cho biết ý nghĩa của tranh thờ trong đời sống các dân tộc ít người ở Việt Nam?- Phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, nét văn hoá truyền thống, mang giá trị nghệ thuật cao.- Phản ánh ý thức hệ, hướng thiện, răn đe cái ác và cầu may mắn. . .1. Tranh thờ và thổ cẩm.Bài 12. Thường thức mĩ thuậtSơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở việt namI. Vài nét khái quát. 1. Tranh thờ và thổ cẩm. a. Tranh thờ:- Phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, nét văn hoá truyền thống, mang gia trị nghệ thuật caoPhản ánh ý thức hệ, hướng thiện, răn đe cái ác và cầu may mắn. . . Dao, Hmông, Cao Lan, Tày, Nùng . . Chất liệu từ tự nhiên.Em hãy cho biết tranh thờ có nhiều ở dân tộc nào ? Chất liệu dùng để vẽ ?Dao, Hmông, Cao Lan, Tày, Nùng . . . Chất liệu từ tự nhiênI/ Vài nột khỏi quỏt:II/ Một số loại hỡnh, đặc điểm của mĩ thuật cỏc dõn tộc ớt người Việt Nam:1/ Tranh thờ và thổ cẩm:a/ Tranh thờ:b/ Thổ cẩm:Bài 12. Thường thức mĩ thuậtSơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở việt namThổ cẩm có ở những dân tộc nào ?Các dân tộc ít người như: Tày, Nùng, Thái, Dao, Gia- rai, Ê- đê, Chăm. . . Qua hình ảnh sau thổ cẩm với các dân tộc ít người có ý nghĩa như thế nào ? Bài 12. Thường thức mĩ thuậtSơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở việt namBài 12. Thường thức mĩ thuậtSơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở việt namDùng để may trang phục hàng ngày lễ hội, lễphục, đồ dùng trong sinh hoạt như: túi xách, khăn,gối . . .b/ Thổ cẩmHoa văn trang trí tinh xảo, màu sắc hài hoà. Bố cục cân xứng đường nét đa dạng.I/ Vài nột khỏi quỏt:II/ Một số loại hỡnh, đặc điểm của mĩ thuật cỏc dõn tộc ớt người Việt Nam:2/ Nhà rụng và tượng nhà mồ Tõy nguyờn:1/ Tranh thờ và thổ cẩm:Là nơi sinh hoạt chung của buụn làng.Hỡnh dỏng: to, rộng, núc nhà cao.Chất liệu:gỗ, tre, lỏtrang trớ đẹp.a/ Nhà rụngBài 12. Thường thức mĩ thuậtSơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở việt namNhà rụng ( Tõy Nguyờn )I/ Vài nột khỏi quỏt:II/ Một số loại hỡnh, đặc điểm của mĩ thuật cỏc dõn tộc ớt người Việt Nam:2/ Nhà rụng và tượng nhà mồ Tõy nguyờn:1/ Tranh thờ và thổ cẩm:a/ Nhà rụngChất liệu làm bằng gỗ.Cách tạo hình vừa cổ xưa vừa hiện đại. Hình khối đơn giản có tính cách điệu cao.b/ Tượng nhà mồ:Bài 12. Thường thức mĩ thuậtSơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở việt namTượng nhà mồ của dõn tộc Ba- na ( Gia Lai, Tõy nguyờn )I/ Vài nột khỏi quỏt:II/ Một số loại hỡnh, đặc điểm của mĩ thuật cỏc dõn tộc ớt người Việt Nam:2/ Nhà rụng và tượng nhà mồ Tõy nguyờn:1/ Tranh thờ và thổ cẩm:3/ Thỏp và điờu khắc Chăm (Chàm):a/ Thỏp Chăm:Bài 12. Thường thức mĩ thuậtSơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở việt namThỏp Chăm ( Ninh Thuận )Thỏp cú nhiều tầng, thu nhỏ dần đến đỉnh.Xõy bằng gạch và trang trớ nhiều hoa văn.I/ Vài nột khỏi quỏt:II/ Một số loại hỡnh, đặc điểm của mĩ thuật cỏc dõn tộc ớt người Việt Nam:2/ Nhà rụng và tượng nhà mồ Tõy nguyờn:1/ Tranh thờ và thổ cẩm:3/ Thỏp và điờu khắc Chăm (Chàm):a/ Thỏp Chăm:Bài 12. Thường thức mĩ thuậtSơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở việt namThánh địa Mỹ SơnThỏp cú nhiều tầng, thu nhỏ dần đến đỉnh.Xõy bằng gạch và trang trớ nhiều hoa văn.UNESSCO cụng nhận Mỹ Sơn là “Di sản văn húa thề giới”I/ Vài nột khỏi quỏt:II/ Một số loại hỡnh, đặc điểm của mĩ thuật cỏc dõn tộc ớt người Việt Nam:2/ Nhà rụng và tượng nhà mồ Tõy nguyờn:1/ Tranh thờ và thổ cẩm:3/ Thỏp và điờu khắc Chăm (Chàm):a/ Thỏp Chăm:Bài 12. Thường thức mĩ thuậtSơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở việt namI/ Vài nột khỏi quỏt:II/ Một số loại hỡnh, đặc điểm của mĩ thuật cỏc dõn tộc ớt người Việt Nam:2/ Nhà rụng và tượng nhà mồ Tõy nguyờn:1/ Tranh thờ và thổ cẩm:3/ Thỏp và điờu khắc Chăm (Chàm): Vũ nữ Trà Kiệu, thế kỉ X (Quảng Nam)a/ Thỏp Chăm:Tượng, phự điờu giàu chất hiện thực mang đậm dấu ấn tụn giỏo. Cỏch tạo khối giản dị, tớnh khỏi quỏt cao.b/ Điờu khắc Chăm:Bài 12. Thường thức mĩ thuậtSơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở việt nam1/ Tranh thờ của đồng bào cỏc dõn tộc được làm từ đõu? a/ Đỏ b/ Phẩm nhuộm c/ Thiờn nhiờn2/ Nhà rụng cú hỡnh dỏng như thế nào? a/ To, rộng b/ Cao, to, núc nhà cao c/ Là nơi sinh hoạt chung của buụn làngBàI tập củng cố3/ Nột đẹp của tượng nhà mồ Tõy Nguyờn là gỡ? a/ Nột chạm khắc đơn giản. b/ Thể hiện tỡnh cảm của người sống đối với người đó khuất. c/ Vừa cổ xưa, vừa hiện đại, mang đậm dấu ấn dõn tộc.4/ Thỏp Chăm cú gỡ đặc biệt ? a/ To, cao. b/ Trang trớ đẹp. c/ Làm bằng gạch, cú nhiều tầng và thu nhỏ dần đến đỉnh.Hướng dẫn về nhà: Học thuộc bài theo câu hỏi SGK.- Sưu tầm hình ảnh liên quan đến bài học. Chuẩn bị bút màu, giấy vẽ cho bài học sau.Bài học kết thúcKính chúc thầy sức khoẻ, chúc tập thể Mỹ thuật - Đội K3 đoàn kết,

File đính kèm:

  • pptbai 12 so luoc mi thuat cac dan toc it nguoi o Viet Nam.ppt