Bài giảng Mỹ thuật 6 tiết 13: Vẽ tranh Đề tài bộ đội

Chúng ta có thể vẽ tranh về các nội dung gì?

* Lao động, học tập, giải trí

* Luyện tập trên thao trường

* Vẽ chân dung

 

ppt28 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 705 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mỹ thuật 6 tiết 13: Vẽ tranh Đề tài bộ đội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜCâu hỏi:KIỂM TRA MIỆNG Gọi tên các màu ở các hình dưới đây?H1: Đỏ, Vàng, Tím, Nâu, Lục, Xanh lá mạ, Cam, LamH2: Đen, Vàng, Đỏ, Trắng, Lam, Xanh lá mạH1H2Các hình ảnh này nói về ai?BÀI 13 - VẼ TRANHĐỀ TÀI BỘ ĐỘI(TIẾT 13)Giáo viên: PHAN THỊ THUTrường: THCS NGUYÊN XÁChương trình Mĩ thuật lớp 6Bài 13: ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI.(Tiết 1 - Vẽ hình)Tiết: 13Tuần: 13BÀI 13ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi.Hãy kể một số hoạt động của các chú bộ đội mà em biết?Các chú bộ đội đang tập luyện trên thao trườngCác chú bộ đội đang tập luyện trên thao trườngĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)BÀI 13Những sinh hoạt giải trí thường ngàyKhi thiên tai, bão lũBµI: 13vÏ tranhĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)* Lao động, học tập, giải trí* Luyện tập trên thao trường* Vẽ chân dungChúng ta có thể vẽ tranh về các nội dung gì?BµI: 13vÏ tranhĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)BµI: 13vÏ tranhĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)Tranh chân dungBÀI 13ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)Hãy kể tên những quân chủng trong quân đội mà em biết?BÀI 13Hiện nay, Việt Nam có 4 quân chủng là: Lục quân, Hải quân, Phòng không-Không quân, trong đó quân chủng Lục quân không tổ chức thành bộ tư lệnh riêng mà trực thuộc trực tiếp Bộ quốc phòng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tương đương quân chủng. LỤC QUÂNHẢI QUÂNPHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂNBIÊN PHÒNGCÁC QUÂN CHỦNGĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)BÀI 13HẢI QUÂNBIÊN PHÒNGPHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂNLỤC QUÂNHÌNH ẢNH CÁC QUÂN CHỦNGĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)BÀI 13Các binh chủng trong Lục quân là: Công binh, Thông tin liên lạc, Đặc công, Hoá học, Tăng thiết giáp, Pháo binh.Các binh chủng trong Hải quân: Hải quân đánh bộ, Tên lửa-Pháo bờ biển, Không quân Hải quân, Tàu ngầm.Các binh chủng trong Phòng không - Không quân: Radar, Không quân, Tên lửa, Pháo phòng không...ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)BÀI 13TĂNG THIẾT GIÁPBỘ BINHPHÁO BINHĐẶC CÔNGVD: MỘT SỐ BINH CHỦNG THUỘC LỤC QUÂNĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)BÀI 13 Khi vẽ các em hãy lưu ý hình ảnh của anh bộ đội với những nét riêng biệt theo sắc phục của quân chủng, binh chủng, và đặc điểm về quân trang... Đặc điểm hình dáng kiểu cách các loại vũ khí và phương tiện tác chiến gắn liền với bộ đội.CHÚ Ý:ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)Bµi 13Quân trang, quân dụngĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)Bµi 13Quân trang, quân dụngĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)Bµi 13Quân trang, quân dụngĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)Bµi 13Quân trang, quân dụngĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)Bµi 13Vũ khí và phương tiện chiến đấuĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)Bµi 13II. c¸ch vÏ. Muèn vÏ ®­îc tranh vÒ ®Ò tµi bé ®éi ph¶i thùc hiÖn bao nhiªu b­íc? §ã lµ nh÷ng b­íc g×?ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)- B­íc 1: VÏ ph¸c m¶ng chÝnh, m¶ng Phô (Bố cục).- B­íc 2: Dùa vµo m¶ng ®Ó vÏ h×nh cho phï hîp.Bµi 13III. THùC HµNH. Em h·y vÏ mét bøc tranh vÒ ®Ò tµi bé ®éi (VÏ h×nh)ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)BÀI 13ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI (Tiết 1: Vẽ hình)Tổng kết:Nhận xét bài vẽ về: Nội dung Bố cục Hình vẽHÖÔÙNG DAÃN HOÏC TẬPVề nhà các em tiếp tục tìm hiểu về đề tài Bộ đội.Chuẩn bị dụng cụ cho bài 14: Vẽ tranh đề tài chú bộ đội (Vẽ màu)

File đính kèm:

  • pptTiet 13 chu de bo doi.ppt
Bài giảng liên quan