Đề kiểm tra môn Mỹ thuật, lớp 9 đề số 4

Đề bài: VẼ TRANG TRÍ VẼ BIỂU TRƯNG (BÀI 17)

1. Yêu cầu

Kiến thức

- Hiểu được ý nghĩa của biểu trưng.

- Biết cách vẽ biểu trưng.

- Lựa chọn được nội dung để vẽ.

Kĩ năng

- Vẽ được biểu trưng phù hợp với nội dung.

- Mầu sắc đơn giản, nổi bật hình tượng.

- Bố cục mảng hình chặt chẽ, cô đọng, sáng tạo, đẹp mắt.

pdf2 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 668 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Mỹ thuật, lớp 9 đề số 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
1 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN MỸ THUẬT, LỚP 9 
Đề số 4 (Thời gian làm bài: 45 phút) 
Đề bài: VẼ TRANG TRÍ VẼ BIỂU TRƯNG (BÀI 17) 
1. Yêu cầu 
Kiến thức 
- Hiểu được ý nghĩa của biểu trưng. 
- Biết cách vẽ biểu trưng. 
- Lựa chọn được nội dung để vẽ. 
Kĩ năng 
- Vẽ được biểu trưng phù hợp với nội dung. 
- Mầu sắc đơn giản, nổi bật hình tượng. 
- Bố cục mảng hình chặt chẽ, cô đọng, sáng tạo, đẹp mắt. 
Thái độ 
Cảm nhận được vẻ đẹp của biểu trưng. 
2. Hình thức kiểm tra 
- Làm bài thực hành. 
- Vẽ trên giấy A4, bằng màu sẵn có hoặc bằng đen trắng. 
3. Biểu điểm 
Loại giỏi (9 - 10 điểm) 
- Tạo dáng biểu trưng đẹp. 
- Sắp xếp bố cục mảng hình cân đối thuận mắt. 
- Màu sắc, hình ảnh, hoạ tiết phù hợp với nội dung biểu trưng. 
- Hình tượng sáng tạo, thể hiện được ý nghĩa biểu trưng. 
- Có thể vận dụng vào thực tế. 
Loại khá (7-8 điểm): 
- Bước đầu tạo được dáng của biểu trưng. 
- Vẽ được hình ảnh thể hiện nội dung biểu trưng. 
2 
- Màu sắc có đậm nhạt. 
- Thực hiện bài tập theo yêu cầu. 
Loại trung bình (5-6 điểm) 
- Bố cục hình mảng biểu trưng còn rập khuôn máy móc, chưa có tính sáng 
tạo. 
- Màu sắc đơn điệu, chưa thể hiện được trọng tâm. 
Loại yếu kém (dưới 5 điểm) 
Không đạt những yêu cầu trên. 

File đính kèm:

  • pdfI4.pdf