Bài 16: Ước chung và bội chung

a/ Nêu cách tìm ước của 1 số:

 Tìm Ư(4); Ư(6); Ư(12)

b/ Nêu cách tìm bội của 1 số:

 Tìm B(4); B(6); B(3)

 

ppt6 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 16: Ước chung và bội chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
a/ Nêu cách tìm ước của 1 số: Tìm Ư(4); Ư(6); Ư(12)b/ Nêu cách tìm bội của 1 số: Tìm B(4); B(6); B(3)Bài 16ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG1. ƯỚC CHUNG :2. BỘI CHUNG :3. CHÚ Ý :Ví dụ:Ư(4)={1;2;4}Ư(6)={1;2;3;6}ƯC(4,6)= {1;2}1. ƯỚC CHUNG :Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó x ƯC(a,b) nếu a x và b xƯC(4,6,12) ={1;2}x ƯC(a,b,c) nếu a x ,b x và c xAD: 200 b và 50 b =>bƯc(200,50)2.BỘI CHUNG B(4)={0;4;8;12;16;20;24;28;}B(6)={0;6;12;18;24;30;}BC(4,6)=Ví dụ:Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó{0;12;24;}x BC(a,b) nếu x a và x bBC(4,6,3)={0;12;24;}x BC(a,b,c) nếu x a ,x b và x cAD:Điền , vào ô vuông cho đúnga.80 BC(20,30) b. 12 BC(4,6,8) c.60 BC(20,30) d. 24 BC(4,6,8)

File đính kèm:

  • pptUOC CHUNG VA BOI CHUNG(1).ppt